Flaklypa Aukrustsenteret

Se lyset over Tronfjell. Føl roen ved Glåma, der elva sakte smyger seg gjennom landskapet, akkurat der Østerdalen åpner seg opp og gir deg følelsen av frisk luft og frihet.

Tar du deg tid til å stoppe vil du merke at det ikke bare er dalen som åpner seg. Du møter åpne dører og gjestfrie mennesker.

Vi er stolt av bygda og tar i mot våre gjester med omsorg, varme og humor. Et besøk i Alvdal skal være noe utenom det vanlige. En tur hit skal være en reise å huske.

Vi setter den gode opplevelsen i sentrum, og vet vi tilbyr en «uoppdaget perle» - midt i væla!

Navnet Alvdal er fastsatt ved kongelig resolusjon av 3. november 1917. Før het bygda Lilleelvdalen i skrift og Vetleelvdalen eller Væhlældalen i vanlig tale. Den aller eldste navneform på bygda finnes i kjøpebrev av 1. juli 1381, som er inntatt i gardshistorien ved innledningen for Steien. Bygda nevnes for Elfuerdale øfra - Øvre Elvedalen.

Bebyggelsen er konsentrert langs Glåma og Folla som møtes i sentrum av bygda. Til daglig kalles sentrum Steia, en liten tettbebyggelse med butikker, kirke, jernbanestasjon, kommuneadministrasjon og andre viktige servicefunksjoner. Lag- og foreningslivet er mangfoldig og dekker de fleste interesser. Særlig innenfor idrett/friluftsliv, sang og musikk er det stor aktivitet. Totalt er det ca. 100 lag og foreninger i bygda.

Skibygda Alvdal har fostret mange kjente navn opp gjennom tidene. En av de eldste treskia er funnet her og dette symbolet finner man igjen i kommunens våpen. Alvdalsnaturen er variert og turvennlig, med godt utbygd rutenett for fotturister på Østkjølen og i Alvdal Vestfjell. Her er noen av setrene åpne for overnatting om sommeren og fjellområdet er nærmeste nabo til Rondane. Alvdal Turforening holder ca. 120 km skiløyper åpne hele vinteren. Sysselsetting og befolkning har holdt seg stabil i Alvdal i lengre tid.

Alvdal er ei typisk jordbruksbygd. Dessuten finnes industri- og servicebedrifter av stor betydning for lokalsamfunnet. Noen av de største er Alvdal Skurlag, Taverna Hotell og Kafeteria, Brødrene Gjermunshaug, Espeland Transport, og Synnøve Finden Meierier. I tillegg er det flere mindre bedrifter som representerer et bredt spekter i varer og tjenester.

Åpningstider Flåklypatoppen

23. jun - 29. jun  kl 10-16
30. jun - 12. aug  kl 10-18
13. aug - 19. aug  kl 10-16

Lør+Søn i uke 34-31 kl 10-16

Åpningstider Aukrustsenteret

5.mai - 29. juni     kl 10-16
30.juni - 12. aug  kl 10-18
13.aug - 14. okt    kl 10 - 16

Del galskapen

#aukrustsenteret

Været på Alvdal

Søndagkl.12:00-18:00
Mandagkl.12:00-18:00