Bygget
Styret i Aukrustsenteret AS har ansatt Kjell-Erik Nordahl som ny daglig leder. Han tiltrer 2. mai 2018, og vil frem til da være tilgjengelig for bidrag på timebasis. Nåværende daglig leder Audun Jøstensen Lutnæs vil fra samme tidspunkt være tilgjengelig på timebasis så lenge det er hensiktsmessig for å sikre en god overgang for våre gjester, partnere og ansatte.

PRESSEMELDING: RETTSSAKEN OM IL TEMPO GIGANTE

Eidsivating lagmannsrett avsa 9. januar 2017 dom i tvisten om attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Kari og Kjell Aukrusts stiftelse – Aukruststiftelsen fikk ved Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 16. oktober 2015 medhold i at Aukruststiftelsen alene disponerer retten til Kjell Aukrusts tegninger av superbilen Il Tempo Gigante og hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Lagmannsretten kom under dissens til motsatt resultat, og konkluderte med at Aukruststiftelsen ikke hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.

— Vi er svært overrasket og skuffet over resultatet, sier stiftelsens styreleder, Lars Espen Aukrust. Det var tross alt Kjell Aukrust alene som skapte den originale Il Tempo Gigante. Filmbilen ble bygd av Bjarne Sandemose etter Kjells tegninger. Kjell hadde arbeidet med Flåklypa-universet i en årrekke før han traff Ivo Caprino første gang, og han fortsatte å arbeide med det så lenge han levde. Det var også Kjell som ble kreditert for figurer og miljø i Flåklypa Grand Prix for over 40 år siden, og i årene som fulgte, publiserte han og stilte ut tegninger av Il Tempo Gigante ved flere anledninger. Ivo Caprino hadde aldri noen innsigelser mot dette, han respekterte fullt ut Kjells opphavsrett. Det er derfor uforståelig for oss hvordan lagmannsrettens flertall nå kan ha kommet til et annet resultat enn tingretten.

Aukruststiftelsens hovedformål er å gi nye generasjoner innblikk i Aukrust-universet, samtidig som vi skal ta vare på de kunstneriske og ideelle sider ved Kjell Aukrusts kunstneriske produksjon, og utnytte denne til beste for Aukrustsenteret og Alvdalsbygda. — Hvis dommen blir stående, kan det få alvorlige konsekvenser for stiftelsens arbeid, sier Lars Espen Aukrust.

Aukruststiftelsens advokat, Are Stenvik, sier at dommen er overraskende, og at stiftelsens styre har besluttet å anke. — Saken har stor prinsipiell betydning. Vi er ikke kjent med noen lignende avgjørelse fra Norge eller andre land. Hvis en slik dom blir stående, vil det bety en svekkelse av opphavsmennenes stilling og en fare for at de mister kontrollen over sitt kunstneriske univers. Vi noterer at mindretallet i lagmannsretten var enig med tingretten, som enstemmig konkluderte med at Aukruststiftelsen var i sin fulle rett da den ga lisens til Hunderfossen Familiepark. Stiftelsen hadde også på forhånd innhentet råd fra en av landets ledende eksperter på opphavsrett, som var like klar i sin konklusjon.

Kontaktpersoner:

Styreleder Lars Espen Aukrust, tlf. 913 82 244
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BA-HR, tlf. 950 50 502
Kari og Kjell Aukrusts stiftelse – Aukruststiftelsen, 10. januar 2017

IL TEMPO GIGANTE-DOMMEN - ANKE FRA CAPRINO FILMCENTER

Aukruststiftelsen tar til etterretning Caprino Filmcenters beslutning om å anke dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett, som ga Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen fullt medhold. Dommen bekrefter at Aukruststiftelsen alene disponerer retten til Kjell Aukrusts tegninger av superbilen Il Tempo Gigante og hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Selv om Aukruststiftelsen har tillitt til at tingrettens resultat vil bli opprettholdt, ser den med uro på den ressursbruken som ankesaken vil medføre. Ikke minst for en ideell organisasjon med begrensede ressurser, er en slik sak svært krevende. Sett i lys av at den økte oppmerksomhet og interesse omkring Aukrust-universet som Hunderfossens attraksjon skaper, også kommer Caprino Filmcenter til gode, er det uforståelig for Aukruststiftelsen at Caprino Filmcenter velger å bruke store summer på en slik rettsprosess.

Aukruststiftelsen respekterer fullt ut at partene i fellesskap har rettighetene til filmen Flåklypa Grand Prix og har stor respekt for det kunstneriske bidraget fra Ivo Caprino og hans ansatte. Verken dette bidraget eller filmens suksess gir imidlertid Caprino Filmcenter noen rettigheter i det originale Aukrust-universet. Det oppdiktede Flåklypa-miljøet og figurene der var et hovedtema i Kjell Aukrusts litterære og billedlige kunst, og er skildret blant annet i bøkeneFlåklypa (1962), Je og’n Solan (1966), Hilsen Solan og Nystumoen (1973), Ludvig (1977) og Gurin med reverompa (1991). Flåklypa-miljøet var også utgangspunktet for bokserien Flåklypa Tidende, som hadde utgangspunkt i en lang serie av humoristiske artikler i Mannskapsavisa, hvor figurene dukket opp første gang i 1954, og i form av den fiktive avisen Flåklypa Tidendefra 1967. Kjell Aukrust fortsatte å arbeide med Flåklypa-universet så lenge han levde, og han ønsket å videreføre sitt livsverk etter sin død og gi et bidrag tilbake til Alvdalsbygda. På 1980-tallet begynte han derfor å arbeide med tanken om et senter på Alvdal, i nært samarbeid med kommunen. For å bygge et slikt senter, og for å forvalte opphavsrettighetene, ble Aukruststiftelsen etablert i 1989. Med dette som utgangspunkt, ble Aukrustsenteret i Alvdal åpnet i 1996, og stiftelsen har helt siden den gangen arbeidet aktivt for å videreføre den kunstneriske arven etter Kjell Aukrust, i tråd med hans kunstneriske særpreg og til beste for lokalmiljøet. Det ville være svært uheldig om filmatisering eller annen bearbeidelse av et fantasiunivers som Flåklypa-universet, skulle frata originalopphavsmannen kontrollen over sitt åndsverk og muligheten til å arbeide videre med det universet han har skapt.

Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse


Kontaktpersoner:


Styreleder Lars Espen Aukrust, tlf. 913 82 244
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BA-HR, tlf. 950 50 502

Åpningstider Flåklypatoppen

23. jun - 29. jun  kl 10-16
30. jun - 12. aug  kl 10-18
13. aug - 19. aug  kl 10-16

Lør+Søn i uke 34-41 kl 10-16

Åpningstider Aukrustsenteret

5.mai - 29. juni     kl 10-16
30.juni - 12. aug  kl 10-18
13.aug - 14. okt    kl 10 - 16

Del galskapen

#aukrustsenteret

Været på Alvdal

Torsdagkl.15:00-18:0015°
Fredagkl.12:00-18:0016°