Bygget

PRESSEMELDING: RETTSSAKEN OM IL TEMPO GIGANTE

Eidsivating lagmannsrett avsa 9. januar 2017 dom i tvisten om attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Kari og Kjell Aukrusts stiftelse – Aukruststiftelsen fikk ved Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 16. oktober 2015 medhold i at Aukruststiftelsen alene disponerer retten til Kjell Aukrusts tegninger av superbilen Il Tempo Gigante og hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Lagmannsretten kom under dissens til motsatt resultat, og konkluderte med at Aukruststiftelsen ikke hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.

— Vi er svært overrasket og skuffet over resultatet, sier stiftelsens styreleder, Lars Espen Aukrust. Det var tross alt Kjell Aukrust alene som skapte den originale Il Tempo Gigante. Filmbilen ble bygd av Bjarne Sandemose etter Kjells tegninger. Kjell hadde arbeidet med Flåklypa-universet i en årrekke før han traff Ivo Caprino første gang, og han fortsatte å arbeide med det så lenge han levde. Det var også Kjell som ble kreditert for figurer og miljø i Flåklypa Grand Prix for over 40 år siden, og i årene som fulgte, publiserte han og stilte ut tegninger av Il Tempo Gigante ved flere anledninger. Ivo Caprino hadde aldri noen innsigelser mot dette, han respekterte fullt ut Kjells opphavsrett. Det er derfor uforståelig for oss hvordan lagmannsrettens flertall nå kan ha kommet til et annet resultat enn tingretten.

Aukruststiftelsens hovedformål er å gi nye generasjoner innblikk i Aukrust-universet, samtidig som vi skal ta vare på de kunstneriske og ideelle sider ved Kjell Aukrusts kunstneriske produksjon, og utnytte denne til beste for Aukrustsenteret og Alvdalsbygda. — Hvis dommen blir stående, kan det få alvorlige konsekvenser for stiftelsens arbeid, sier Lars Espen Aukrust.

Aukruststiftelsens advokat, Are Stenvik, sier at dommen er overraskende, og at stiftelsens styre har besluttet å anke. — Saken har stor prinsipiell betydning. Vi er ikke kjent med noen lignende avgjørelse fra Norge eller andre land. Hvis en slik dom blir stående, vil det bety en svekkelse av opphavsmennenes stilling og en fare for at de mister kontrollen over sitt kunstneriske univers. Vi noterer at mindretallet i lagmannsretten var enig med tingretten, som enstemmig konkluderte med at Aukruststiftelsen var i sin fulle rett da den ga lisens til Hunderfossen Familiepark. Stiftelsen hadde også på forhånd innhentet råd fra en av landets ledende eksperter på opphavsrett, som var like klar i sin konklusjon.

Kontaktpersoner:

Styreleder Lars Espen Aukrust, tlf. 913 82 244
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BA-HR, tlf. 950 50 502
Kari og Kjell Aukrusts stiftelse – Aukruststiftelsen, 10. januar 2017

Åpningstider Flåklypatoppen

23. jun - 29. jun  kl 10-16
30. jun - 12. aug  kl 10-18
13. aug - 19. aug  kl 10-16

Lør+Søn i uke 34-41 kl 10-16

Åpningstider Aukrustsenteret

5.mai - 29. juni     kl 10-16
30.juni - 12. aug  kl 10-18
13.aug - 14. okt    kl 10 - 16

Del galskapen

#aukrustsenteret

Været på Alvdal

Torsdagkl.15:00-18:0015°
Fredagkl.12:00-18:0016°