Bygget
IL TEMPO GIGANTE-DOMMEN - ANKE FRA CAPRINO FILMCENTER

Aukruststiftelsen tar til etterretning Caprino Filmcenters beslutning om å anke dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett, som ga Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen fullt medhold. Dommen bekrefter at Aukruststiftelsen alene disponerer retten til Kjell Aukrusts tegninger av superbilen Il Tempo Gigante og hadde rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante. Selv om Aukruststiftelsen har tillitt til at tingrettens resultat vil bli opprettholdt, ser den med uro på den ressursbruken som ankesaken vil medføre. Ikke minst for en ideell organisasjon med begrensede ressurser, er en slik sak svært krevende. Sett i lys av at den økte oppmerksomhet og interesse omkring Aukrust-universet som Hunderfossens attraksjon skaper, også kommer Caprino Filmcenter til gode, er det uforståelig for Aukruststiftelsen at Caprino Filmcenter velger å bruke store summer på en slik rettsprosess.

Aukruststiftelsen respekterer fullt ut at partene i fellesskap har rettighetene til filmen Flåklypa Grand Prix og har stor respekt for det kunstneriske bidraget fra Ivo Caprino og hans ansatte. Verken dette bidraget eller filmens suksess gir imidlertid Caprino Filmcenter noen rettigheter i det originale Aukrust-universet. Det oppdiktede Flåklypa-miljøet og figurene der var et hovedtema i Kjell Aukrusts litterære og billedlige kunst, og er skildret blant annet i bøkeneFlåklypa (1962), Je og’n Solan (1966), Hilsen Solan og Nystumoen (1973), Ludvig (1977) og Gurin med reverompa (1991). Flåklypa-miljøet var også utgangspunktet for bokserien Flåklypa Tidende, som hadde utgangspunkt i en lang serie av humoristiske artikler i Mannskapsavisa, hvor figurene dukket opp første gang i 1954, og i form av den fiktive avisen Flåklypa Tidendefra 1967. Kjell Aukrust fortsatte å arbeide med Flåklypa-universet så lenge han levde, og han ønsket å videreføre sitt livsverk etter sin død og gi et bidrag tilbake til Alvdalsbygda. På 1980-tallet begynte han derfor å arbeide med tanken om et senter på Alvdal, i nært samarbeid med kommunen. For å bygge et slikt senter, og for å forvalte opphavsrettighetene, ble Aukruststiftelsen etablert i 1989. Med dette som utgangspunkt, ble Aukrustsenteret i Alvdal åpnet i 1996, og stiftelsen har helt siden den gangen arbeidet aktivt for å videreføre den kunstneriske arven etter Kjell Aukrust, i tråd med hans kunstneriske særpreg og til beste for lokalmiljøet. Det ville være svært uheldig om filmatisering eller annen bearbeidelse av et fantasiunivers som Flåklypa-universet, skulle frata originalopphavsmannen kontrollen over sitt åndsverk og muligheten til å arbeide videre med det universet han har skapt.

Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse


Kontaktpersoner:


Styreleder Lars Espen Aukrust, tlf. 913 82 244
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BA-HR, tlf. 950 50 502

Åpningstider Flåklypatoppen

23. jun - 29. jun  kl 10-16
30. jun - 12. aug  kl 10-18
13. aug - 19. aug  kl 10-16

Lør+Søn i uke 34-41 kl 10-16

Åpningstider Aukrustsenteret

5.mai - 29. juni     kl 10-16
30.juni - 12. aug  kl 10-18
13.aug - 14. okt    kl 10 - 16

Del galskapen

#aukrustsenteret

Været på Alvdal

Torsdagkl.15:00-18:0015°
Fredagkl.12:00-18:0016°