Fra venstre mot høyre: Wenche, Ivar, Cecilie, Bente, Ola, Inger Marie

Cecilie Wetlesen Borge, styreleder siden 2016.

Cecilie er advokat i Oslo innen området fast eiendom og eiendomsforvaltning. Hun er opprinnelig fra Nes Hedmark, og har nær familie i Østerdalen. Hun har bakgrunn fra privat næringsliv, rådgivende virksomhet og offentlig forvaltning, og omfattende erfaring innen virksomhetsstyring, risikoledelse og etikkarbeid. I sin styreledelse legger hun vekt på styrets bidrag til Aukrustsenterets rammebetingelser, rolleutøvelse og muligheter.

Wenche I.Sæthre Høye

Wenche jobber i dag som Tredriver i Tretorget(prosjektleder), som en del av Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og fylkesmann sin satsing på økt bruk av tre i større bygg. Wenche har også sitt eget interiør firma. Som tidligere politiker for Høyre i Elverum og Hedmark har hun gjennom mange år vært aktiv i formannskapet, kommunestyret, fylkeskommunen og møtt som vara på Stortinget. Wenche har gjennom sitt engasjement sittet i mange ulike styrer innen reiseliv, kultur, idrett og næringsliv. Idag sitter hun som styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond.Wenche møtte Kjell Aukrust flere ganger og med sitt kjennskap til Østerdalen og Innlandet ønsker hun å bidra til at Aukrust sentret blir et spennende opplevelsessenter for kommende generasjoner i Norge.

Ivar Thoresen

Født og oppvokst i Alvdal. Utdannet cand.mag fra Norges Idrettshøgskole, med pedagogikk, kultur- og idrettsforvaltning, samt trenerutdannelse i fagkretsen. Over 30 års yrkeserfaring fra medier og kommunikasjon – blant annet i Dagbladet og Østlendingen. Gründer og redaktør av den superlokale nettavisa Alvdal midt i væla. Tidligere daglige leder i Aukrustsenteret.

Bente Erichsen

Tidligere direktør for Nobels Fredssenter, teatersjef for Riksteatret og Hedmark Teater, filmprodusent og regissør.Erfaring fra en lang rekke styrer og utvalg i norsk kulturliv, blant annet NRK, Norsk Filminstitutt, Dansens Hus, Filmfond Nord, Norske Film- og Videoprodusenters Forening, Black Box etc.Er nå styreleder på Stiklestad Nasjonale Kultursenter SNK, nestleder i styret i Turnéteatret i Trøndelag, styreleder i Vega Teater  samt medlem i styret i Nobelkonserten og Nobel Center i Stockholm.Styre-erfaringen samt bred erfaring fra og stort nettverk innen kultursektoren, kompetanse innen strategiutvikling, kultursektorens spesielle økonomi og endringsledelse er de viktigste områdene for bidrag i styrearbeidet. I styret har Bente Erichsen hovedansvar for 100-årsjubileet for Kjell Aukrust.

Ola Eggset

Bosatt i Alvdal. Ansatt ved Alvdal Skurlag, med ansvar for Industri- og Proffsegmentet. Har nesten 40 års fartstid innafor trebransjen, både som praktisk utøver, grunder og leder. 12 år som folkevalgt, herav 8 år som varaordfører i Alvdal. Erfaring fra styrearbeid på flere nivåer. Har god innsikt i politiske prosesser og mekanismer., spesielt lokalt. Har et bredt nettverk gjennom sin politiske og yrkesmessige virksomhet.

Inger Marie Bø

Inger Marie er utdannet siviløkonom. Hun er bosatt i Oslo. Hun har bakgrunn fra privat næringsliv i ulike stillinger innen fagområdene medie-, merkevare- og markedsføring før hun i 2005 ble en del av ledergruppen på Nobels Fredssenter. Her har hun hatt ansvar for kommunikasjon og sponsing før hun overtok som økonomi- og administrasjonssjef i 2016. Museet har hatt stor suksess siden åpningen og har i dag om lag 250 000 besøkende og er blant de 7 største museene i Norge. Til styret bringer hun inn kompetanse på økonomistyring, strategi, museumsledelse og inntektsskapende arbeid.