Merkevaresjef for Flåklypauniverset.

Merkevaresjef for Flåklypauniverset.

Aukruststiftelsen (Kari og Kjell Aukrusts stiftelse) eier kunst og opphavsrettigheter etter Kari og Kjell Aukrust. Stiftelsen støtter driften av Huset Aukrust i Alvdal; og arbeider for å fremme Kjell Aukrusts kunst og forfatterskap for fremtidige generasjoner. Stiftelsen har et styre med én representant fra Alvdal kommune, en representant for familien Aukrust, en person med kompetanse innen kunst, markedsføring eller merkevarer, og en advokat med opphavsrettslig kompetanse.

Vi søker etter en person som kan være den utførende kraft i vårt arbeid med å kommersielt utnytte, men også videreutvikle og levende gjøre, Kjell Aukrusts Flåklypaunivers.

Flåklypauniverset inneholder merkevarer som Solan, Ludvig, Reodor Felgen, Il Tempo Gigante, Emanuel Desperados, Flåklypa Tidene, enkefru Engelschiøn Gnad, hobbyjurist Sindre Piltingsrud og resten av universets medlemmer. Flåklypauniverset er godt beskrevet i Kjell Aukrusts bøker og i filmer som Flåklypa Grand Prix, Gurin med Reverumpa, Jul i Flåklypa, Herfra til Flåklypa og Månelyst i Flåklypa.

Merkevaresjefens hovedoppgave er å øke stiftelsens inntektsgrunnlag basert på lisenser fra merkevarene og opphavsrettighetene. Kunder kan være næringsliv, myndigheter, barnehager, skoler, etc.

Merkevaresjefen har også ansvar for å sørge for utvikling av Flåklypa produkter for salg i Huset Aukrust, i Hunderfossen familiepark, fra vår nettbutikk og eventuelt fra andre samarbeidspartnere, inklusive design av nettbutikken. Selve nettbutikken vil opereres fra Huset Aukrust i Alvdal.

Levendegjøring av Flåklypauniverset kan skje blant annet gjennom kampanjer og aktiv bruk av digitale flater, sosiale medier, nye filmer/TV inn- slag og bøker.

Du vil være stiftelsens kontaktperson overfor våre samarbeidspartnere, blant annet Hunderfossen Familiepark, Qvisten Animasjon, Egmont, Cappelen og Palmer Vin og Sprit. Samarbeidet vil inkludere felles pro- sjekter og kampanjer.
Du vil også samarbeide nært med ledelsen av Huset Aukrust i Alvdal.
Du rapporterer til stiftelsens styre.

Vi søker etter en person som kombinerer evne til å oppnå kommersielle resultater med sans for det kunstneriske.

Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig ha evne til å bruke og utvikle vårt kontaktnettverk.
Du har sannsynligvis formell utdannelse på bachelor eller masternivå innen markedsføring og økonomi , og noen års erfaring fra arbeid med merkevarer, markedsføring og salg.
Du behersker digitale medier.

Lønn og betingelser etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt;

Styreleder
Lars Espen Aukrust,

aukrustlars@gmail.com
tel +47 913 82 244