Utstillinger | Senteret
Utstillinger

Utstillinger

Kari og Kjell Aukrust ga i 1988 250 tegninger, akvareller og malerier til Alvdal, slik ble ideen om Aukrustsenteret født.
«Min inspirasjon og grunnlaget for det jeg har gjort kommer fra Alvdalsbygda, derfor skal mitt livsverk tilfalle denne bygda, men det skal komme Alvdal til gode i videst mulig forstand.»

Kjell Aukrusts tegninger, malerier og frodige fantasiverden står sentralt i Aukrustsenterets faste utstillinger.

Utstillinger 2016

"Universets skaper - Je og'n Solan" er en reise i Solan Gundersens og Kjell Aukrusts liv. Fra de harde barndomsåra i ei osp attme Glomma, til stjernestatus på filmlerettet