Flåklypasalen

Kino

Når museet er åpent og salen er ledig kan dere be oss sette på film. Se programmet her.

FlåklypaGrand Prix

Settes på ved forespørsel
når museet er åpent og når salen er ledig

Solan og LudvigJul i Flåklypa

Settes på ved forespørsel
når museet er åpent og når salen er ledig

Solan, Ludvig og Gurin med reverompa

Settes på ved forespørsel
når museet er åpent og når salen er ledig

Freske Fraspark

Settes på ved forespørsel
når museet er åpent og når salen er ledig