Flåklypasalen

KINO
Når museet er åpent og salen er ledig kan dere be oss sette på film. Se programmet her.

Opplev Kjell Aukrusts univers